Ü32 – AH

Tor

 

Name: Thorsten Stephan
Geburtstag: 21. Juli 1973
TSG seit: xx.xx.xxxx
Trikot-Nr.: 1

Abwehr

 

Name: Ulf Wagner
Geburtstag: 29. Januar 1965
TSG seit: xx.xx.xxxx
Trikot-Nr.:  

 

Name: Frank Seiberling
Geburtstag: 24. Juli 1969
TSG seit: xx.xx.xxxx
Trikot-Nr.: 4

 

Name: Gino Romagnolo
Geburtstag: 10. Mai 1976
TSG seit: xx.xx.xxxx
Trikot-Nr.:  
Name: Mario Dominikovic
Geburtstag: 11. Januar 1974
TSG seit: xx.xx.xxxx
Trikot-Nr.:  

Mittelfeld

Name: Zafer Kahraman
Geburtstag: 01. Juni 1971
TSG seit: xx.xx.xxxx
Trikot-Nr.:  
Name: Ali Saf
Geburtstag: 01. August 1980
TSG seit: xx.xx.xxxx
Trikot-Nr.:  
Name: Pawel Ziemlicki
Geburtstag: 23. Januar 1982
TSG seit: xx.xx.xxxx
Trikot-Nr.:  18
Name: Andreas Machowski
Geburtstag: 03. August 1968
TSG seit: xx.xx.xxxx
Trikot-Nr.:  12
Name: Lars Beckenbach
Geburtstag: 28. Dezember 1975
TSG seit: xx.xx.xxxx
Trikot-Nr.:  14
Name: Irfan Bilgili
Geburtstag: 28. November 1965
TSG seit: xx.xx.xxxx
Trikot-Nr.:  10
Name: Leonardo Graziadio
Geburtstag: 25. Mai 1976
TSG seit: xx.xx.xxxx
Trikot-Nr.:  
Name: Marc Bauer
Geburtstag: 03. Mai 1973
TSG seit: xx.xx.xxxx
Trikot-Nr.:  
Name: Sadiku Deshprim
Geburtstag: 10. Februar 1979
TSG seit: xx.xx.xxxx
Trikot-Nr.:  

Angriff

Name: Christian Holzmann
Geburtstag: 04. September 1979
TSG seit: xx.xx.xxxx
Trikot-Nr.:  11
Name: Sven Seiberling
Geburtstag: 05. Dezember 1975
TSG seit: xx.xx.xxxx
Trikot-Nr.:  17
Name: Frank Schüssler
Geburtstag: 29. Juli 1977
TSG seit: xx.xx.xxxx
Trikot-Nr.:  

Trainer und Betreuer

Name: Ulf Wagner
Geburtstag: 29. Januar 1965
TSG seit: xx.xx.xxxx
Trikot-Nr.:  Chef-Trainer
Name: Sven Seiberling
Geburtstag: 05. Dezember 1975
TSG seit: xx.xx.xxxx
Trikot-Nr.:  Co-Trainer
Name: Frank Seiberling
Geburtstag: 24. Juli 1969
TSG seit: xx.xx.xxxx
Trikot-Nr.: Betreuer